100 gruppen

Vi finns i monter A02:15A

100Grouppen är en plattform för samarbete inom inredningsbranschen. Här finns alla typer av aktörer representerade och genom samverkan och med insikt i hela branschens förutsättningar och krav kan vi åstadkomma 100% cirkulära och hållbara interiörer. Med gemensamma krafter arbetar vi därför med att utveckla ett strukturerat system för att stödja branschen.
Våra engagerade medlemmar är producenter, leverantörer, inköpare, inredare, inrednings arkitekter, arkitekter, hyresföretag, fastighetsbolag, återförsäljare, renoveringsföretag, hållbarhetskonsulter och organisationer som certifierar och ställer olika hållbarhetskrav. Vi välkomnar fler medlemmar som vill bidra till att skapa en cirkulär och hållbar inredningsmarknad.

Kategorier

  • Offentlig miljö-kontor
  • Offentlig miljö-möbler inredn.
  • Övrigt

Kontakt

100 gruppen

c/o Tengbom Hälsingegatan 49 113 31  Stockholm Sverige