Stands at Stockholm Furniture & Light Fair

”Om vi pratar om trä behöver vi prata om skogen” – transformativa idéer i fokus i Formafantasmas utställning på Stockholm Furniture Fair

Den forskningsbaserade designstudion Formafantasma, en av designvärldens mest eftertraktade, kommer till Stockholm Furniture Fair som Guest of Honour i februari. Studion använder design som ett verktyg för att skapa social och hållbar förändring, och ser design ur ett mer holistiskt perspektiv.

– Att arbeta som designer idag handlar om så mycket mer än slutprodukten. Den är naturligtvis viktig, men det är minst lika viktigt att tänka nytt kring hur vi producerar den, säger Andrea Trimarchi som grundade Formafantasma 2009 tillsammans med Simone Farresin.

Som Guest of Honour kommer Formafantasma att skapa en installation i Entréhallen. Och för en gångs skull är det inte produkter som står i centrum, utan transformativ kunskap, idéer och framtidsvisioner. Installationen heter Reading Room och bjuder in besökare till en lugn miljö att slå sig ner i en stund och läsa, reflektera och försjunka i de idéer som format Formafantasma som designstudio.

– En mässa är en mötesplats där människor samlas för att se nya produkter. Men det är också en plattform för att utbyta idéer och för kulturer att mötas. Vi vill göra något som inte bara handlar om att visa upp vårt arbete, utan snarare erbjuda någonting i linje med vårt sätt att tänka och arbeta som också kan vara relevant för andra, säger Andrea Trimarchi.

Installationen är möblerad med pallar och bord från Artek, belysning från Flos och textil från Maharam. På borden lockar Reading Room med ett kurerat urval av böcker på teman som hållbarhet, ekologi och ekosystem, i synnerhet skogar. Där kommer också att finnas skärmar som visar videoverk av Formafantasma.

– Det är på sätt och vis en bibliografi över vårt sätt att tänka kring ekologi. Målet är att låta besökarna möta ekologiska frågor, inte på produktnivå utan på systemnivå. När vi pratar om möbeldesign pratar vi implicit om trä och om vi pratar om trä behöver vi prata om skogen. Vi vill att människor ska koppla produkter till de ekosystem som de ursprungligen kommer ifrån och prata om möjligheterna med detta, men också om problemen, säger Andrea Trimarchi.

I linje med hållbarhetstänkandet är installationen designad med lika mycket omsorg om vad som ska hända med den efteråt som hur den ska uppfylla sitt syfte under Stockholm Furniture Fair. När mässan är över kommer böckerna att doneras till designskolor och möblerna signeras och säljas vidare på Nordiska Galleriet.

– Den stora utmaningen för möbelindustrin idag är att tänka nytt kring hur vi producerar produkter och i den processen kan formgivare hjälpa till. Produkterna som vi visar i installationen knyter an till det här. Vårt samarbete med Artek är ett exempel på projekt som inte bara fokuserar på produkten utan handlar om att etablera ett samtal om inköp och tillverkning. Jag tror att det är den framtid vi formgivare går mot.

I samband med invigningen den 6 februari, håller Formafantasma ett Guest of Honour-talk på mässan med italienska kulturinstitutet i Stockholm som medarrangör.

Utställningen afterlife 
på Nordiska Galleriet
Varje möbel från Artek i denna utställning har blivit numrerad och signerad av Formafantasma och kommer att vara tillgänglig att köpa på Nordiska Galleriet efter mässan. Förboka din möbel här: www.nordiskagalleriet.se 

Samarbetspartners