Sustainability partners

Sustainability Partner till Stockholm Furniture Fair

Sedan 2022 är 100Gruppen hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair. 100Gruppen är en svensk samarbetande inredningsplattform som arbetar för en hållbar och cirkulär industri som ska vara klimatneutral till 2030. Deras medlemmar kommer från hela inredningsbranschen och över hela värdekedjan, och inkluderar inredningsarkitekter, möbelproducenter, IT-utvecklare, golv- och väggföretag samt återanvändnings- och återvinningsföretag, samt offentliga och privata fastighetsägare.

Sustainability Partners