Stockholm Design & Architecture Talks 2022 - BEing a Game Changer

2022-års upplaga av Stockholm Design & Architecture Talks sändes den 8-10 februari.

Stockholm Design & Architecture Talks är ett internationellt event med inbjudna gäster som deltar i panelsamtal både i studiomiljö och via länk. Programmet bjuder också på ett flertal intressanta föredrag kring aktuella ämnen för branschen. Hela eventet hålls på engelska.

Hur bygger vi hållbarare städer?
Vad innebär cirkulär design, och hur etablerar vi innovativa och vinstdrivna möbeltillverkare i en cirkulär stad?
Med "BEing a Game Changer" som övergripande tema fokuserar Stockholm Design and Architecture Talks 2022 på de viktigaste frågorna som möbelindustrin står inför just nu.

Denzeens grundare Marcus Fairs modererar flera av de digitala paneldiskussionerna tillsammans med den brittiska journalisten Kate Treggiden. Hon är författare bakom den nyligen utgivna boken Wasted: When Trash Becomes Treasure (Ludion, 2020) och driver den omtalade podcasten Circular with Katie Treggiden, som undersöker vilken påverkan hantverk kan ha i förvandlingen till en cirkulär ekonomi.

"Vi vill väcka debatt och skapa samarbeten över brancher och har bjudit in ett antal intressanta moderatorer och talare för att diskutera några av de viktigaste frågorna som industrin står inför. Vi måste hjälpa varandra och lägga konkurrensen åt sidan för att hitta de bästa lösningarna framåt", säger Hanna Nova Beatrice, projektområdeschef för Stockholm Furniture & Light Fair och Stockholm Design Week. Hon kommer att vara värd för de tredagars digitala programmet tillsammans med Konrad Olsson från Scandinavian Mind.

 

Stockholm Design and Architecture Talks 2022 är över för denna gång.

Se gratis föreläsningar från tidigare år.