Sustainability partners

Sustainability Partners till Stockholm Furniture Fair


Sedan 2020 är Svenskt Trä hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair. Samarbetet är ett långvarigt engagemang för hållbarhet för både mässan och Svenskt Trä, med fokus på kunskap och kunnande om användning av naturmaterial och återvinning, i strävan efter ett mer hållbart och cirkulärt evenemang. Swedish Wood har som mål att bidra till Stockholm Furniture Fairs vision om att bli världens mest hållbara möbelmässa. Sverige och Stockholm Furniture Fair har en historia och en unik möjlighet att lyfta hållbarhetsfrågor till en ny nivå. Svenskt Trä är en organisation som representerar svensk sågverksindustri och ingår i Skogsindustriernas Riksförbund.


Sedan 2022 är 100Gruppen ny hållbarhetspartner till Stockholm Furniture Fair. 100Gruppen är en svensk samarbetande inredningsplattform som arbetar för en hållbar och cirkulär industri som ska vara klimatneutral till 2030. Deras medlemmar kommer från hela inredningsbranschen och över hela värdekedjan, och inkluderar inredningsarkitekter, möbelproducenter, IT-utvecklare, golv- och väggföretag samt återanvändnings- och återvinningsföretag, samt offentliga och privata fastighetsägare.

Sustainability Partners