“NO WASTE MATERIAL”

Andrea Hvistendahl, konstnär  

LIVE
Upcycling av material-spill -från rekonditionering av möbler genom interaktiv konstuppförande. Kom och samtala om hur vi ser på material, dess värde och hur den kan användas. Intresserade besökare har även möjlighet att under veckan lägga bud på verken.  Vinsten går till ett hållbart syfte. Buds-vinnare offentliggörs mässans sista dag 10 februari.

Andrea Hvistendahl är en samhällsnära konstnär som gör hållbarhetskopplingar och är en del i Beteende-projektet för att öka cirkularitet av möbler. Hon undervisar i Rumslig gestaltning, Informations design, Kreativitet och Hållbarhet på Mälardalens Universitet.

A02:15A