PIN–UP Magazine Conversation: SOFTNESS

Med design som ett öppet och fantasifullt begrepp undersöker PIN-UP:s samtal om "Softness" design i dess bredaste bemärkelse, från en enskild produkt till dess roll som ett rumsligt verktyg. Mjukhet är utgångspunkten för det diskursiva samtalet, som i all sin tvetydighet har blivit en påtaglig men underdiskuterad trend under de senaste åren. Vad säger detta om kreativitetens, marknadens och världens tillstånd?

Föreläsare: Bengt Thornefors (grundare, Magniberg), Akane Moriyama (designer) och Cristina Poelk (Art Director, Hem).
Moderator: Felix Burrichter och James Taylor-Foster
Språk: Engelska

A10:18