Hur tar man fram ett nytt hållbart utställningskoncept?

Hur tar man fram ett nytt hållbart utställningskoncept?

Ett samtal om hur samarbetet gick till när det nya hållbara utställningskonceptet för Ung Svensk Form togs fram. Matti Klenell är formgivaren bakom årsringar, ett utställningskoncept som skapats i samarbete med Axel Swanstein på Dunkers kulturhus. Årsringar bygger på återanvändande och ett synliggörande av tidens tand. Med ansökningar från hela Sverige presenterar utställningen ett urval av 24 vinnande bidrag – det senaste och mest innovativa inom ung svensk formgivning idag.
I samtalet tar upp hur Årsringar utmanar och inspirerar till ett mer
hållbart sätt att skapa och visa upp form och design. Vi kommer också att reflektera över hur utställningsformen kommunicerar med de olika verken och platserna som den besöker under sin turné.

Deltagare Björn Nordin, VD Svensk Form, Matti Klenell, formgivare och Axel Swanstein, Dunkers kulturhus.

Språk: Svenska

Greenhouse Bar C03:37