Guidad visning Farming Architects / Närodlad Arkitektur (SWE)

I stället för att visa upp färdiga verk fokuserar vi på den kreativa processen. Vår visning av skisser, modeller och inspirationskällor inbjuder besökarna att fördjupa sig i varje projekts kreativa resa. Det handlar om att visa de lager och tankeprocesser som formar våra idéer, inte bara slutresultatet.

Språk: Svenska

A01:18