PIN–UP Magazine Conversation: STRICTNESS

PIN-UP:s samtal om "Strictness" ifrågasätter designens roll i ett alltmer begränsat verksamhetsområde. Vad innebär det att designa i ett institutionellt sammanhang? Hur kan vi utveckla eller föreställa oss design för ett nytt paradigm med snäv smak och distribution? Är noggranna, rigorösa designmetoder relevanta år 2024?

Föreläsare: Marcia Harvey Isaksson (sqCircle), Francesco Zorzi (NM3) och Fredrik Öst (Snask).
Moderatorer: Felix Burrichter och James Taylor Foster.
Språk: Engelska

A10:18