Vad krävs för att lyckas med kontoret och vara en attraktiv arbetsgivare?

Förändrade arbetsmönster och hybridarbete ställer nya och ofta högre krav på kontoret. Det moderna kontoret måste vara en attraktiv plats där medarbetare trivs och mår bra, blir motiverade och har möjlighet att prestera på bästa sätt.

Välkommen att lyssna till Kinnarps Hållbarhetschef Johanna Ljunggren och arbetsplatsstrateg Henrik Axell. De berättar om fem grundprinciper som formar en framgångsrik och hållbar arbetsmiljö.

Språk: Svenska

Kinnarps, A16:18