Från linjärt till cirkulärt tänkande - ett paradigmskifte inom design och produktion Värd: Tarkett

Genom att ta itu med de alltmer pressande globala utmaningarna och därmed även kunna bidra till en mer hållbar framtid för Europa, har design en stor innovationspotential. Ett samtal om designområdets möjligheter att bidra till samhällstransformationen i stort och hur vi kan förflytta oss från ett linjärt till ett cirkulärt tänkande.

Paneldeltagare: Dag Duberg, EMEA ReStart Manager, Tarkett. Marie-Louise Hellgren, designer med fokus på hållbarhet.Jonas Olsson, VD SVID, Stiftelsen Svensk Industridesign.Anders Wijkman, författare, samhällsdebattör och ordförande i Circular Sweden.

Moderator:Mats Widbom, vd Svensk Form

Språk: Svenska

Swedish Design Movement, C04:27