Nordic Young Designers Network (NYDN) Värd: Svensk Form

NYDN:s vill främja nordiska designstudenter genom plattformen: Nordic Young Designers Network – The Online Destination for Graduation Projects from Leading Design Academies (graduates.design). Fokus för samtalet kommer vara NYDN:s planerade aktiviteter och hur synergier kan skapas genom att kombinera de nordiska designskolornas marknadsföringsinsatser med NYDN:s planer. Vinnarna av utmärkelsen "New Nordic Designers Award" kommer ställas ut på Design Museum Denmark 2023. De nominerade från Sverige kommer att utses av Ung Svensk Forms jury.

 

Paneldeltagare: Simo Puntilla, Lektor, Aalto University - Contemporary design. Pernille Stockmarr, curator, Design Museum Denmark. Tor Lindstrand, Universitetslektor i rumslig gestaltning på Konstfack och juryordförande i Ung Svensk Form. 

Moderator: Kristian Snorre Andersen, vd och grundare, Adorno

Språk: Engelska

Swedish Design Movement, C04:27